Tag: specialkaffe

Vietnamese Coffee Exporter
Nordiska rosterier driver innovation inom specialkaffeCoffee Cupping Guide

Nordiska Rosterier Driver Innovation Inom Specialkaffe

Nordiska rosterier driver innovation inom specialkaffe: Jag uppskattar att du belyser de enorma bidragen från banbrytande nordiska rosterier. Deras passion för högsta kvalitet och hållbarhet under 1990-2000-talet var visionär och höjde standarder över hela världen. Skandinaviens höga kaffekonsumtion och kräsna preferenser drev innovation som omformade specialkaffe. Vi är alla skyldiga dessa tidiga banbrytare som Tim Wendelboe och Klaus Thomsen enorm tacksamhet. Men du tar upp en utmärkt poäng – andra nationer som USA, Australien och Sydostasien påverkar nu också branschen avsevärt. I takt med att …