Tag: Nigeriaanse

Vietnamese Coffee Exporter
NigeriaanseCoffee Daily News

Een verkenning van de Nigeriaanse koffiesector – De toekomst van koffie

Koffie is een belangrijk inkomensgewas voor Nigeriaanse boeren. Koffie werd eind 19e eeuw in Nigeria geïntroduceerd en het land begon in 1896 met de export van koffie. De koffieproductie in Nigeria is in de 21e eeuw echter afgenomen. In 2006 produceerden Nigeriaanse boeren ongeveer 89.000 zakken koffie van 60 kg, maar dit aantal is de afgelopen vijftien jaar met ruim 50% gedaald. Om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken van de koffieproductie in Nigeria heb ik twee experts geïnterviewd. …