Tag: องกาแฟโคลอมเบีย

Vietnamese Coffee Exporter
การรับรองกาแฟโคลอมเบียCoffee Daily News

การรับรองกาแฟโคลอมเบีย: มีประโยชน์ต่อผู้ผลิตอย่างไร

การรับรองกาแฟโคลอมเบีย: โคลอมเบียเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่อันดับสามของโลก โดยมีแบรนด์ Café de Colombia ที่มีชื่อเสียงและสถานะ Protected Designation of Origin ตอกย้ำการยกย่องกาแฟโคลอมเบียในระดับนานาชาติ ชื่อเสียงนี้ทำให้กาแฟโคลอมเบียตั้งราคาระดับพรีเมียมได้ ซึ่งเห็นได้จากราคาพรีเมียมที่ 67.20 เซนต์ต่อปอนด์ เมื่อเทียบกับกาแฟล้างแบบอ่อนอื่นๆ ในปี 2022 ด้วยการค้นหาการเข้าถึงตลาดเฉพาะทางที่ชาญฉลาด จึงมีการส่งเสริมการรับรองด้านความยั่งยืนหลายรายการในโคลอมเบีย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีจริยธรรมผ่านกฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิตที่สะอาด การปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การรับรองจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนที่ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ปลูก ส่งผลให้หลายคนตั้งคำถามถึงประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดการกับข้อกังวลนี้ ฉันได้ปรึกษา Alejandro Rivera จาก Mayacert, Miguel Angel Gamboa จาก Rainforest Alliance และ Luz Stella Reyes จาก Comepcafe อ่านต่อเพื่อเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกว่าในที่สุดการรับรองจะช่วยเพิ่มรายได้ของผู้ผลิตได้อย่างไร แม้จะต้องใช้การลงทุนเริ่มแรกก็ตาม อ่านเพิ่มเติม: วงจรการฟื้นฟูกาแฟของโคลอมเบีย: ทำงานอย่างไรและนำไปปฏิบัติอย่างไร การรับรองกาแฟโคลอมเบีย: เหตุใดการรับรองจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ผลิตรายย่อย การรับรองให้คุณค่า การเข้าถึงตลาดเฉพาะทาง และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และสังคมตามองค์การกาแฟสากล การรับรองหลักๆ ของโคลอมเบีย ได้แก่ Rainforest Alliance, Fairtrade, Organic, Bird Friendly, 4C, Starbucks CAFE Practices และ Nespresso AAA Alejandro Rivera จาก Mayacert ระบุว่าการรับรองช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาดได้เป็นหลัก เนื่องจากผู้ซื้อจำนวนมากในปัจจุบันต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองและยั่งยืน ประการที่สอง การรับรองจะสร้างขีดความสามารถขององค์กรและโอกาสในการเติบโตสำหรับผู้ผลิต ข้อกำหนด เช่น แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเอื้อต่อการจัดการฟาร์ม การจัดองค์กร และการตรวจสอบย้อนกลับ …