Site icon Helena Coffee Vietnam

การรับรองกาแฟโคลอมเบีย: มีประโยชน์ต่อผู้ผลิตอย่างไร

การรับรองกาแฟโคลอมเบีย

การรับรองกาแฟโคลอมเบีย

การรับรองกาแฟโคลอมเบีย: โคลอมเบียเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่อันดับสามของโลก โดยมีแบรนด์ Café de Colombia ที่มีชื่อเสียงและสถานะ Protected Designation of Origin ตอกย้ำการยกย่องกาแฟโคลอมเบียในระดับนานาชาติ ชื่อเสียงนี้ทำให้กาแฟโคลอมเบียตั้งราคาระดับพรีเมียมได้ ซึ่งเห็นได้จากราคาพรีเมียมที่ 67.20 เซนต์ต่อปอนด์ เมื่อเทียบกับกาแฟล้างแบบอ่อนอื่นๆ ในปี 2022

ด้วยการค้นหาการเข้าถึงตลาดเฉพาะทางที่ชาญฉลาด จึงมีการส่งเสริมการรับรองด้านความยั่งยืนหลายรายการในโคลอมเบีย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีจริยธรรมผ่านกฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิตที่สะอาด การปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การรับรองจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนที่ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ปลูก ส่งผลให้หลายคนตั้งคำถามถึงประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่อจัดการกับข้อกังวลนี้ ฉันได้ปรึกษา Alejandro Rivera จาก Mayacert, Miguel Angel Gamboa จาก Rainforest Alliance และ Luz Stella Reyes จาก Comepcafe อ่านต่อเพื่อเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกว่าในที่สุดการรับรองจะช่วยเพิ่มรายได้ของผู้ผลิตได้อย่างไร แม้จะต้องใช้การลงทุนเริ่มแรกก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม: วงจรการฟื้นฟูกาแฟของโคลอมเบีย: ทำงานอย่างไรและนำไปปฏิบัติอย่างไร

การรับรองกาแฟโคลอมเบีย: เหตุใดการรับรองจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ผลิตรายย่อย

การรับรองให้คุณค่า การเข้าถึงตลาดเฉพาะทาง และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และสังคมตามองค์การกาแฟสากล การรับรองหลักๆ ของโคลอมเบีย ได้แก่ Rainforest Alliance, Fairtrade, Organic, Bird Friendly, 4C, Starbucks CAFE Practices และ Nespresso AAA

Alejandro Rivera จาก Mayacert ระบุว่าการรับรองช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาดได้เป็นหลัก เนื่องจากผู้ซื้อจำนวนมากในปัจจุบันต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองและยั่งยืน ประการที่สอง การรับรองจะสร้างขีดความสามารถขององค์กรและโอกาสในการเติบโตสำหรับผู้ผลิต ข้อกำหนด เช่น แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเอื้อต่อการจัดการฟาร์ม การจัดองค์กร และการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญต่อการเข้าถึงตลาดที่หลากหลาย

Luz Stella Reyes จาก Comepcafe ระบุว่าการรับรองสอดคล้องกับแนวทางของสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ 147 ของ Fairtrade ซึ่งได้แจ้งถึงกลยุทธ์การจัดการ การบริหาร และแนวทางปฏิบัติของผู้ผลิต การรับรองออร์แกนิกยังช่วยเสริมความกลมกลืนของชุมชนพื้นเมืองส่วนใหญ่กับธรรมชาติอีกด้วย

Miguel Gamboa จาก Rainforest Alliance กล่าวว่าการรับรองช่วยให้ผู้ผลิตสามารถควบคุมฟาร์ม ลดต้นทุน และปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพผ่านการจัดการภายใน

โดยสรุป การรับรองให้ความสามารถทางการตลาด การพัฒนาองค์กร และกรอบการทำงานด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตกาแฟโคลอมเบียแม้จะมีการลงทุนเริ่มแรกก็ตาม

ผู้ผลิตเข้าถึงใบรับรองได้ง่ายเพียงใด

นี่เป็นวิธีหนึ่งในการเขียนย่อหน้านั้นใหม่เพื่อความชัดเจนและกระชับมากขึ้น:

Mayacert ตระหนักดีว่าการนำมาตรฐานการรับรองไปใช้นั้นมีความซับซ้อน โดยต้องใช้ระบบการจัดการ การฝึกอบรม และความเข้าใจในมาตรฐาน ในโคลอมเบีย กลุ่มผู้ผลิตมักจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการจัดการและการเก็บบันทึก

Luz Stella Reyes จาก Comepcafe เน้นย้ำว่าแม้ว่ามาตรฐานจะเป็นแนวทางในการดำเนินการ แต่การตอบสนองความต้องการนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและท้าทายสำหรับองค์กรที่ขาดทรัพยากร เกณฑ์ที่ไม่ยืดหยุ่นและทางเทคนิคขั้นสูงจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากความคุ้นเคยของผู้ตรวจสอบกับบริบทในระดับภูมิภาค การต่ออายุจำเป็นต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นระยะเพื่อจัดการกับการตรวจสอบที่เข้มงวดและพัฒนาขึ้น

สำหรับ Rainforest Alliance การควบรวมกิจการกับUTZนำมาซึ่งความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น โดยบูรณาการกฎระเบียบใหม่ๆ ที่สามารถบรรลุได้ด้วยการเตรียมพร้อม แม้ว่าจะมีความต้องการสูงก็ตาม ทีมเทคนิคต้องพร้อมสำหรับการตรวจสอบอย่างพิถีพิถันภายใต้เกณฑ์ขยายใหม่

โดยสรุป การรับรองทั้งหมดจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างขีดความสามารถภายใน ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ และความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป การสนับสนุนภายนอกสามารถอำนวยความสะดวกในการนำไปปฏิบัติสำหรับกลุ่มผู้ผลิตที่มีทรัพยากรจำกัด

ต้นทุน-ผลประโยชน์จากการรับรองสำหรับผู้ผลิตรายย่อย

นี่เป็นวิธีหนึ่งที่ฉันสามารถเขียนย่อหน้านั้นใหม่ได้:

การรับรองของ Alejandro ควรถือเป็นการลงทุนในช่วงแรก โดยส่วนพิเศษจะครอบคลุมระบบควบคุมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุในภายหลัง มิเกลเพิ่มการรับรองแบบกลุ่มลดค่าใช้จ่าย ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค กลุ่มที่มีโครงสร้างที่ดีมองเห็นการเติบโตของรายได้เมื่อเวลาผ่านไป

Rainforest Alliance มุ่งหวังที่จะเพิ่มรายได้ผ่านแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็อนุรักษ์ทรัพยากรและความยั่งยืนของธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ค่าเบี้ยประกันการรับรองจะผันผวนตามตลาดโลก เมื่อราคาต่ำ ของพรีเมี่ยมจะน่าดึงดูดใจมากขึ้น และจูงใจผู้ผลิต แต่ด้วยราคาของโคลอมเบียที่สูงขึ้นอย่างมาก เบี้ยประกันภัยจึงลดลงเมื่อเทียบกับกาแฟที่ไม่ได้ติดตามซึ่งได้รับผลกำไรที่ดีเยี่ยมโดยใช้ความพยายามน้อยกว่า

เบี้ยประกันภัย Fairtrade ของ Comepcafe ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาบางส่วน แต่ Luz Stella เปิดเผยว่าจำนวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองลดลงท่ามกลางผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศ ความเข้มงวดในการทดสอบตัวอย่างในการค้นหาร่องรอยที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่อาจมาจากฟาร์มใกล้เคียง และมลพิษในการขนส่ง แม้ว่าฟาร์ม Fairtrade จะลดลง แต่เบี้ยประกันคิดเป็น 30-40% ของกองทุนที่ลงทุนใหม่ ซึ่งทำให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร

โดยสรุป การรับรองช่วยให้ผู้ผลิตรายย่อยของโคลอมเบียสามารถพัฒนาขีดความสามารถและเข้าถึงตลาดเฉพาะทางได้ หากความมุ่งมั่นและทรัพยากรจำนวนมากเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ด้วยราคาปกติที่สูง สิ่งจูงใจระดับพรีเมียมจึงน่าดึงดูดใจน้อยลง การเปลี่ยนแปลงของตลาดควรพิจารณาว่าการรับรองรับประกันการลงทุนหรือไม่

FAQS:

Exit mobile version